Autisme Op Je Bord

Autisme Op Je Bord nodigt je uit om op een interactieve wijze met de ander in gesprek te gaan. Vaak wordt er in de dagelijkse praktijk bij het begeleiden van een persoon met autisme, bewust of onbewust, vertrokken vanuit het gedrag dat de persoon vertoont. De oorzaak van het gedrag, de behoefte die de persoon met het gedrag voor zichzelf probeert te bewerkstelligen, wordt dikwijls niet erkend. Ondersteuning bij autisme vraagt om een benadering waarin het systeem in zijn geheel wordt beschouwd. Uitgangspunt hierbij is dat men elkaar nodig heeft en elkaar wederzijds beïnvloedt. Kortom; een compleet beeld mét oog voor de wijze waarop het autisme zich voor de persoon in kwestie uit in zijn of haar gedrag.

         


Autisme Op Je Bord geeft kader aan de wijze waarop het autisme spectrum wordt benaderd. Deze werkvorm begeleid je bij het creëren van een beeldvorming waarin óók de oorzaak en de autisme specifieke domeinen zijn opgenomen. Door met zogenaamde domeinen te werken ontstaat er duidelijkheid voor alle betrokkenen met betrekking tot de voortgang van het hulpverleningsproces. De bedoeling van Autisme Op Je Bord is met jezelf en anderen in gesprek te gaan over wat de diepdoordringendheid van het autisme precies inhoudt. Hoe kan ik vanuit het kijken naar gedrag ontdekken welke oorzaken aan datzelfde gedrag ten grondslag liggen?

Het samenspel tussen de coach-kaarten en het bord leidt ertoe dat er op interactieve wijze een diep-doordringend beeld wordt gevormd van de manier waarop het autisme voor de persoon in kwestie zich uit en welke positieve intenties hieraan ten grondslag kunnen liggen